Turistické akce


  • Den stromů

    Den stromů

    Pořádá Ekoporadna Tišnovsko

    Zveme Vás na podzimní procházka za novými stromy v krajině. Navštívíme park Hony za Kukýrnou a biokoridor, poté se Růzckou cestou vydáme do Jamného. Po stopách nových výsadeb na...

    16.10.2021 14:00 Turistické akce