Spolek Pro Tišnov

Adresa:
nám. Komenského 124
666 01 Tišnov
E-mail:
info@hudbouprounicef.cz
Web:
http://www.hudbouprounicef.cz
Jiné:
Posláním spolku je ochrana přírody a krajiny v regionu Tišnovsko, podpora a pořádání kulturních, sportovních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež i širokou veřejnost na regionální úrovni, podpora zachování urbanistických a architektonických hodnot v regionu Tišnovsko, podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu a podpora vzdělávání představitelů regionálních samospráv i veřejnosti.
Spolek Pro Tišnov je organizátorem charitativního hudebního festivalu HUDBOU PRO UNICEF.