Městská knihovna

Adresa:
Brněnská 475,
666 01 Tišnov
Telefon:
530 334 016
E-mail:
knihovna@kulturatisnov.cz
Web:
http://www.mktisnov.cz/
Jiné:

 • Dagmar Kopřivová

  vedoucí
  Telefon1:
  530 334 016
  E-mail:
  dagmar.koprivova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – vedoucí knihovny
  – výpůjční služby v oddělení pro dospělé
  – akce pro dospělé se zaměřením na seniory
  – Trénování paměti
  – Univerzita volného času
  – Virtuální univerzita 3. věku
  – vzdělávání knihovníků
  – S knížkou do života
 • Michala Hrbotická

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 018
  Telefon2:
  530 334 017
  E-mail:
  michala.hrboticka@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – akce pro 1. stupeň ZŠ
  – Lovci perel
  – Noc s Andersenem
  – Pasování prvňáčků na čtenáře
  – výpůjční služby oddělení pro děti a mládež
  – výpůjční služby oddělení pro dospělé
 • Edita Hečová

  oddělení pro děti a mládež
  Jiné:
  – Mediální gramotnost pro 2. stupeň ZŠ
  – Multimediální dílna
  – vzdělávání knihovníků
 • Kamila Vejrostová

  oddělení pro dospělé čtenáře
  Telefon1:
  530 334 016
  Jiné:
  – výpůjční služby v oddělení pro dospělé
  – MVS – meziknihovní výpůjční služba
  – akce pro dospělé
  – Čtenářská výzva
 • Monika Kvasnicová

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 019
  E-mail:
  monika.kvasnicova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – Multimediální dílna
 • Petra Bartíková

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 018
  E-mail:
  petra.bartikova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – vzdělávání maminek a tatínků v oblasti dětského čtenářství
  – pravidelná práce s dětmi od 1 roku do 3 let (Knižní klubíky)
  – besedování s malými dětmi a předškoláky
  – čtenářské kluby pro rodiče s dětmi do 6 let
  – dílny čtení pro žáky 1. až 3. tříd
  – organizování kulturních akcí v knihovně
  – PR knihovny — noviny, web a sociální sítě
  – výpůjční služby a poradenství v oddělení pro děti a mládež