Městská knihovna

Adresa:
Brněnská 475,
666 01 Tišnov
Telefon:
530 334 016
E-mail:
knihovna@kulturatisnov.cz
Web:
http://www.mktisnov.cz/
Jiné:

 • Dagmar Kopřivová

  vedoucí
  Telefon1:
  530 334 016
  E-mail:
  dagmar.koprivova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – vedoucí knihovny
  – výpůjční služby v oddělení pro dospělé
  – akce pro dospělé se zaměřením na seniory
  – Trénování paměti
  – Univerzita volného času
  – Virtuální univerzita 3. věku
  – vzdělávání knihovníků
  – S knížkou do života
 • Michala Hrbotická

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 018
  Telefon2:
  530 334 017
  E-mail:
  michala.hrboticka@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – akce pro 1. stupeň ZŠ
  – Lovci perel
  – výpůjční služby oddělení pro děti a mládež
  – výpůjční služby oddělení pro dospělé
 • Edita Hečová

  oddělení pro děti a mládež
  E-mail:
  edita.hecova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – od 3/2021 mateřská dovolená
  – akce pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  – Kreativní laboratoř
  – S knížkou do života
  – vzdělávání knihovníků
  – Snídaně v knihovně
  – výpůjční služby oddělení pro děti a mládež
  – výpůjční služby oddělení pro dospělé
 • Darina Rašovská

  oddělení pro dospělé čtenáře
  Telefon1:
  530 334 016
  E-mail:
  darina.rasovska@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – výpůjční služby v oddělení pro dospělé
  – MVS – meziknihovní výpůjční služba
  – akce pro dospělé
  – Čtenářská výzva
 • Monika Kvasnicová

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 019
  Telefon2:
  530 334 017
  E-mail:
  monika.kvasnicova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – Kreativní laboratoř
 • Petra Bartíková

  oddělení pro děti a mládež
  Telefon1:
  530 334 018
  Telefon2:
  530 334 017
  E-mail:
  petra.bartikova@kulturatisnov.cz
  Jiné:
  – zástup za mateřskou dovolenou
  – akce pro dětské skupiny a mateřské školy
  – dílny čtení pro 1. stupeň ZŠ
  – Knižní klubíky pro rodiče s dětmi
  – Tišnovské babičky čtou dětem
  – Snídaně v knihovně
  – PR knihovny (sociální sítě)
  – výpůjční služby v oddělení pro děti a mládež